Follow me on Academia.edu Ostrowiec

Ostrowiec

Ostrowiec

 

     Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1468 r. w związku z budową tu przez W XV w. w tym miejscu był kościół i klasztor dominikanów fundacji Jana Mikołaja Korsaka. Od r.1509 do rozbiorów miasteczko prywatne w granicach Rzeczy- pospolitej Obojga Narodów. W Imperium Rosyjskim miasteczko w guberni wileńskiej. W latach 1918-1939 w granicach II Rzeczypospolitej. Teraz - osiedle typu miejskiego na Białorusi, stolica rejonu w obwodzie grodzieńskim.

 

     Ostrowieckie kościoły (są dwa) patrzą ołtarzami w przeciwne sobie strony. Wygląda, więc na to, że ich budowniczowie nie byli zgodni w interpretacji jakichś dogmatów. Co więcej, jeśli przyjąć, że ołtarze budowli sakralnych zazwyczaj skierowane są na wschód lub zachód, to te, na przekór wszelkim prawidłom i obyczajom skierowane są na północ i południe.

 

    Tak zwany kościół radziwiłłowski ( pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana), zbudowany w latach 1785-1787 fundacji Hilarego Ciszewskiego, swoim ołtarzem patrzy na północ. Cztery potężne jego filary podtrzymujące attykę zapraszają przechodniów do świątyni. W 1866 r. kościół ten był zamieniony na cerkiew prawosławną. Po I wojnie światowej oddany katolikom i nieprzerwanie czynny.

 

                                                                     Kościół świętych Kosmy i Damiana

 

     W kościele są nagrobki rodziny Wańkowiczów (rodzina znanego pisarza Melchiora Wańkowicza, który pisał, że jego ród wywodzi się od bojara o imieniu Wańka) oraz innych rodzin. W świątyni spoczywa także Mariana Abramowicz z Wornian, zmarła w 1816 roku, przeżywsy wszystkiego czterdzieści lat.

 

     W latach1958 -1973 proboszczem tej świątyni był ksiądz Józef Ingielewicz, który nie mógł pracować już w Nowym Pohoście po powrocie z łagrów. Tu, w Ostrowcu pracował aż do swojej śmierci w dniu 30 maja 1973 r. Będąc w Ostrowcu pełnił jednocześnie obowiązki wikariusza generalnego dla tej części archidiecezji wileńskiej, która znajdowała się w granicach obwodów mińskiego i witebskiego. Był bardzo szanowanym, roztropnym i gorliwym kapłanem.

 

    Drugi kościół, p.w. Odnalezienia Świętego Krzyża, stojący na wzniesieniu na cmentarzu, jest dużo młodszy od pierwszego. Tym nie mniej nie miał tyle szczęścia, bo długi czas był w nim magazyn. Jednak teraz jego nazywają nowym kościołem.

 

 

 

                                                            Kościół, p.w. Odnalezienia Świętego Krzyża

 

 

                                                  W pobliżu Ostrowca planuje się budowę elektrowni jądrowej.

 

Linki zewnętrzne:

 

Globus.by