Czwartek, 23.03.2023, 21:07
Witaj, Gość

Opracowanie:  Ks. Tadeusz Krahel "400 lat kościoła w Nowym Pohoście 1593-1993"

 

Piękna Ziemia Brasławska ma bogatą i bardzo ciekawą historię, w ktorej wazne miejsce zajmują dzieje kościelne. Najstarsze kościoly katolickie na terenach historycznego powiatu Brasławskiego pochodzą z XV w.  

Kościół w BrasŁawiu został załozony przed 1423 r., w Widzach w 1481, Sołokach - przed 1496, Tauroginiach - przed 1498, lkazni - przed 1499, Jeziorosach - przed 1508, Dryświatach - w 1514, Szawliszkach - przed 1547 r.  

Nowy Pohost w początkowym swym okresie związany był z parafią w Ikazni. W 2013 roku mija 420 lat od zbudowania pierwszego kościola pod wezwaniem Sw. Trójcy w Pohoście.  W związku z tak piękną rocznicą warto w krótkim zarysie ukazać historę kościoła i parafii pohoskiej. Dotąd bowiem nie było zadnego opracowania jej dziejów.

Opracowanie to powstało z inicjatywy Księdza Arcybiskupa dra Edwarda Kisiela, metropolity bialostockiego, a parafianina pohoskiego, urodzonego 24 II 1918 r. w Jundziłłowie. Jego tez nakładem ukazuje się w druku.

Niech ten zarys będzie swiadectwem historycznego trwania wspólnoty parafialnej i hołdem tym, którzy przez cztery wieki gromadzili się w swiątyni w Nowym Pohoście i trwali w jednej wierze.

    Pełny tekst można przeczytać tutaj:       https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fuifc3BAeCQjnos2Pqwjb3FzRhddTjoZTzah4bsesTs8%3D&name=Koscil.pdf&c=573b284995a5