Follow me on Academia.edu Kresy północno-wshodnie

Kresy północno-wshodnie

Ciekawe miejsca przedwojennej Polski i współczesnej zachodniej Białorusi :

Miory, Ikaźń, Brasław, Nowy Pohost, Postawy, Ostrowiec, Krewo, Holszany, Gieraniony, Lida, Grodno, Nowogródek, Nieśwież, Słonim i Brześć nad Bugiem.

 

" Kto nie szanuje swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,

ani nie ma prawa do przyszłości "

                                                     Józef Piłsudski

 

Co to są KRESY?

 

     Słowo kresy, jak podaje słownik języka polskiego, oznacza "część kraju leżąca blisko granicy, inaczej pogranicze".

 

     W pamięci współczesnego Polaka Kresy kojarzone są z dawnymi wschodnimi terenami Rzeczypospolitej, z czasów sprzed II wojny światowej. Te Kresy są nieuchwytne, ulotne i dawne, coś, co zostało utracone bezpowrotnie, i co się dopiero wtedy zaczęło cenić i tęsknić za tym. Kresy są wówczas wyidealizowane, stają się czymś na kształt Raju Utraconego.

 

Miasta i miasteczka przedwojennej Polski (współczesna zachodnia Białoruś), gdzie żyłem, pracowałem i które odwiedzałem  jako turysta.

 

      W wyniku splotu okoliczności historycznych wielu Polaków znalazło się poza granicami historycznej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej. Losy Polaków w krajach byłego Związku Radzieckiego to odrębna karta w historii Narodu Polskiego. Obecne pokolenie Polaków w tych krajach zostało odcięte od przeszłości i wspólnego dziedzictwa, niepewna jest ich teraźniejszość i nie ma ono zapewnionej przyszłości. Dziesięciolecia przemocy, dyskryminacji i represji tylko wzmocniły poczucie historycznej niesprawiedliwości i obudziły pragnienie mówienia własnym głosem i decydowania o własnym losie. Pomimo upływu czasu i zmian pokoleniowych polskość i świadomość przynależności do Narodu Polskiego są dla Polaków z krajów wschodnich podstawą poczucia własnej godności i stanowią tę esencję, która spaja nas wszystkich w jeden Naród Polski.

 

 

     Kresy są wspomnieniem dla wielu z nas, jednak pamiętajmy że dalej żyją tam nasi Rodacy, często potrzebujący wsparcia i pomocy ze strony Macierzy.

     

     Stronę tę poświęcam miastom i miasteczkom przedwojennej Polski, terenom współczesnej zachodniej Białorusi, obwodom Witebskiemu , Grodzieńskiemu i Brzeskiemu, gdzie żyłem, pracowałem i które odwiedzałem  jako turysta.

 

 

Ta strona internetowa zostaje  opublikowana w języku polskim  dzięki

nieocenionej pomocy  pani Ewy Kaziemierskej i pana Czesława Szymkiewicza!

 

 

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

BK