Czwartek, 08.06.2023, 15:14
Witaj, Gość

Follow me on Academia.edu

 Kresy północno-wschodnie  
 
W pamięci współczesnego Polaka Kresy kojarzone są z dawnymi wschodnimi terenami Rzeczypospolitej, z czasów sprzed II wojny światowej. Te Kresy są nieuchwytne, ulotne i dawne, coś, co zostało utracone bezpowrotnie, i co się dopiero wtedy zaczęło cenić i tęsknić za tym. Kresy są wówczas wyidealizowane, stają się czymś na kształt Raju Utraconego. 
 
Ciekawe miejsca przedwojennej Polski i współczesnej zachodniej Białorusi :
 
Miory, Ikaźń, Brasław, Nowy Pohost, Postawy, Ostrowiec, Krewo, Holszany, Gieraniony, Lida, Grodno, Nowogródek, Nieśwież, Słonim i Brześć nad Bugiem.                                               
 
 
 

Kresy są wspomnieniem dla wielu z nas, jednak pamiętajmy że dalej żyją tam nasi Rodacy, często potrzebujący wsparcia i pomocy ze strony Macierzy.

     

 Stronę tę poświęcam miastom i miasteczkom przedwojennej Polski, terenom współczesnej zachodniej Białorusi, obwodom Witebskiemu , Grodzieńskiemu i Brzeskiemu, gdzie żyłem, pracowałem i które odwiedzałem  jako turysta.

 

Kto nie szanuje swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości "

Józef Piłsudski

 

 

 

 

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

 

BK

 
 
 
 
[ KRESYДобавить новость